افتخارات

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همان HSE (Health and Safety Executive) برای کلیه شرکت های پیمانکاری، خدماتی، تولیدی و… که قصد شرکت در پروژه های دولتی وغیر دولتی را دارند الزامی می باشد. دریافت این گواهی به منزله رعایت نکات ایمنی و نکات اصولی حین کار در کارگاه و شرکت برای تمامی اعضا و همچنین تامین امنیت فضای محیط کار میباشد. صلاحیت ایمنی پیمانکاران HSE در کنار رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تاییدیه وزارت کار، کارت پیمانکاری و … جزو مدارک اصلی جهت شرکت در مناقصات دولتی می باشد.

تندیس ها

keyboard_arrow_up