دپارتمان

دپارتمان های مختلف پترو سازه

برخی از دپارتمان های مختلف توسعه و مهندسی پترو سازه مبین به این شرح می باشد

ما بر این باور هستیم که توانائی مهندسین شرکت و دانش و فن آنها در یک چهارچوب مشخص و در راستای دستیابی اهداف شرکت در پروژه های بومی و بین المللی نمود پیدا خواهد کرد و همواره ارتقاء و پیشرفت در این راه سرلوحه فعالیتهای این دپارتمان می باشد.

علاوه بر این ، مدیریت مهندسی خرید و پشتیبانی طرحها حین عملیات اجرائی یکی از فعالیتهای اصلی این واحد می باشد.

دراین خصوص این واحد براساس برنامه زمانبندی طرح، نسبت به تهیه MTO و BOQ اقدام و همزمان با پیشرفت طرح نسبت به خرید مواد خام، متریال، ساخت تجهیزات، سفارش تجهیزات و تحویل به کارگاه اقدام می نماید و در انتها گزارش تدارک و تأمین کالا در قالب فرمتهای گزارش مستند سازی و در آرشیو طرح نگهداری می گردد.

مدیریت بازرگانی و تدارکات نقش عمده ای در گروه پترو سازه مبین به دلیل نحوه عملکرد آن جهت تامین کالا و در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی نظیر کیفیت ، زمان و هزینه و ..... ایفا می کند.

شرکت پترو سازه مبین با اتکا به تیم مهندسی مجرب و سازماندهی شده و با تکیه بر قدرت تجربه عملی و آموزش مستمر پرسنل تمامی مراحل مرتبط با تهیه، حمل و تحویل کالا را انجام می دهد

شرکت پترو سازه مبین با تکیه بر توان نیروهای متخصص و مجرب خود و بهره گیری از بهترین کالاها و ابزارهای داخلی و تامین کنندگان معتبر بین المللی در این راستا گام بر می دارد