گواهینامه ها

گواهینامه ها

این شرکت مفتخر به دریافت این گواهی نامه ها می باشد

  • ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  • ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
  • ISO 45001:2018(مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای )
  • ISO 21502:2020 (سیستم کیفیت مدیریت پروژه)
  • ISO/TS 29001:2020 (سیستم مدیریت نفت،گاز، پتروشیمی)
برخی از تندیس ها
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در زمینه مهندسی، تامین کالا و اجرای پروژه های نفت و گاز