فازهای 15و 16پارس جنوبی

فازهای 15و 16پارس جنوبی

هدف :

  • تولید روزانه: 66 میلیون مترمکعب گاز – 80000 بشکه میعانات گازی – 400 تن گوگرد
  • تولید سالانه: 50 میلیون تن LPG (پروپان و بوتان) / یک میلیون تن اتان
کارفرما
TESCO
تاریخ قرارداد
1392/06/01
شماره قرارداد :
PSM-1516-92-1012