فازهای 17و 18پارس جنوبی

فازهای 17و 18پارس جنوبی

هدف :

  • تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز – 80000 بشکه میعانات گازی
  • تولید سالانه 50 میلیون تن LPG (پروپان و بوتان) / 1 میلیون تن اتان
کارفرما
IPMI
تاریخ قرارداد
1392/09/04
شماره قرارداد
100-9365017