فازهای 20و 21پارس جنوبی

فازهای 20و 21پارس جنوبی

هدف :

  • تولید روزانه 56.6 میلیون مترمکعب گاز – 75000 بشکه میعانات گازی –400 تن گوگرد
  • تولید سالانه 50 میلیون تن LPG (پروپان و بوتان) / یک میلیون تن اتان
کارفرما
ODCC
تاریخ قرارداد
1390/08/02
شماره قرارداد
RF08-MCO-CN-001-A