فازهای 22و 24پارس جنوبی

فازهای 22و 24پارس جنوبی

هدف :

  • تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز – 80000 بشکه میعانات گازی 
  • تولید سالانه 05 میلیون تن LPG (پروپان و بوتان) / 1 میلیون تن اتان
کارفرما
PSA
تاریخ قرارداد
1396/03/07
شماره قرارداد
PSA-SP-PC-PSM-93-458