اجرای عملیات پایپینگ و مکانیکال در واحد های 109 ناحیه 2 پالایشگاه فازهای 17و18 پارس جنوبی

عنوان پروژه

اجرای عملیات پایپینگ و مکانیکال در واحد های 109 ناحیه 2 پالایشگاه فازهای 17و18 پارس جنوبی.

article

نوع قرارداد

PC

location_on

محل

عسلویه

engineering

کارفرما:

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

verified

تاریخ اتمام قرار داد:

اردیبهشت ماه 1394

insights

تولید سالانه پروژه

گاز شیرین 16میلیارد و 650میلیون متر مکعب
گاز مایع 1میلیون و 58هزار تن
گاز اتان 1میلیون و 3هزار تن
گوگرد 146هزار تن

دیگر پروژه ها

احداث واحد اتیلن اکساید پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی گروه پروژه های آغاجاری2 و واحد نمزدایی پازنان 1 و خطوط لوله مربوطه

تأمین کالا، احداث، پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله IGAT 5 و IGAT 6 فازهای 22 و 24 پارس جنوبی
اجرای عملیات مکانیکال در ترین 2 پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
keyboard_arrow_up