پروژه های در دست اجرا

احداث واحد اتیلن اکساید پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

عنوان پروژه احداث واحد اتیلن اکساید پتروشیمی ابن سینای اندیمشک. articleنوع قراردادEPCC location_onمحلاندیمشک، پتروشیمی ابن سینای اندیمشک engineeringکارفرما:شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک/ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس insightsتولید سالانه پروژهفاقد…

احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی گروه پروژه های آغاجاری2 و واحد نمزدایی پازنان 1 و خطوط لوله مربوطه

عنوان پروژه احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی گروه پروژه های آغاجاری2 و واحد نمزدایی پازنان 1 و خطوط لوله مربوطه. articleنوع قراردادEPCC location_onمحلاهواز، شهرستان آغاجاری، منطقه نفتی پازنان engineeringکارفرما:شرکت…
keyboard_arrow_up